MSK ry:n syntyhistoria ja taustat


MSK ry perustettiin v. 1960 puolustamaan ja parantamaan suomenkielisten asemaa, hyvinvointia ja viihtyvyyttä Mustasaaressa, jossa ruotsinkielisiä asukkaita oli selvästi enemmän. Nähtiin välttämättömäksi tiivistää yhteistyötä suomenkielisten kesken, jotta jokaista kuntalaista koskevat asiat saataisiin hoidetuksi mahdollisimman tyydyttävästi ja tasavertaisesti. Alusta saakka on vaikutettu kunnan päättävissä elimissä mm. kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa ja monissa lautakunnissa.

Historiansa aikana MSK ry on pystynyt kasvattamaan mm. kunnanvaltuutettujensa määrän yhdestä neljään, ja todella merkittäviä asioita on vuosien varrella saatu Mustasaaressa hoidetuksi. Näistä voisi mainita mm. Tuovilan koulun, yhtenäisen peruskoulun (luokat 1-9) Keskuskouluun, kunnan kielisäännön ja kaksikieliset nimikyltit myös sivutaajamiin. MSK:n luottamushenkilöt ovat olleet yhdistyksen jäsenten innoittamina vaikuttamassa lukuisissa hankkeissa, isoissa ja pienissä. Kuntalaisten sydäntä lähellä ovat tavalliset elämän asiat; koulukysymykset, päivähoidon järjestyminen tai vaikka oman taajaman kunnallistekniikka. Näiden asioiden hoidossa teemme jatkossakin parhaamme. Kaikkien suomenkielisten yhdistyksenä MSK ry on paljon muutakin, kuin kunnallista vaikuttamista.

Haluamme auttaa asukkaita myös viihtymään yhdessä järjestämällä vuosittain kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa. Nuoria olemme tukeneet jatkuvasti mm. jakamalla keväisin stipendejä, järjestämällä erilaisia kilpailuja sekä leirikoulujen mahdollistamiseksi useita arpajaisia. Puolueisiin sitoutumattomana yhdistyksenä MSK ry on ollut jokaiselle helppo ja asiallinen vaihtoehto asioiden eteenpäin viemiseksi. Maltillisella, hyvää yhteistyötä korostavalla toimintatavalla on asiat saatu sujumaan ruotsinkielisen enemmistön kanssa kaikkien kuntalaisten eduksi. Mutta työ on kesken ja paljon on vielä tehtävää. Entistä paremmin pystymme palvelemaan yhteisten asioiden hoidossa, kun saamme jatkossakin kasvatetuksi jäsenmääräämme kunnan päättävissä elimissä. MSK ry:n valtuutetut ja luottamushenkilöt ovat olemassa juuri sinua varten; älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ajatuksia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen pohjalta Keskustelu kuntaliitoksista Vaasan ympäristössä on rajoittautunut pitkälti Vaasan yksinpuheluksi. Ympärillä olevat kunnat ovat keskittyneet toisten pienten naapurikuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhön, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain pohjalta. Näissä kuvioissa myös Vaasa on mukana. Mutta mikä keskeisinä Vaasan esittämä isomman työssäkäyntialueen muodostama suurempi kokonaisuus, (”suurvaasa”) ei ole saanut suurempaa vastakaikua lähikunnilta. MSK:ssa kannatamme kaikkien vaihtoehtojen tarkkaa punnitsemista.

Kannatamme erityisesti Vaasan työvoima-alueen kehittämistä ja vetovoimaisuuden ylläpitoa. Järkevä suunta on siis kuntaliitos Vaasan kanssa. Alueen yrittäjäkuntaa herkällä korvalla kuunnellen sekä kaikkea, mikä vain voi olla osaltaan vaikuttamassa Vaasan alueen kokonaiskehitykseen, sillä emme voi kiistää sitä totuutta, etteikö Vaasalla ole aivan olennainen merkitys myös lähikuntien menestykseen. Puitelaki patisteli kuntia tarkastelemaan myös työssäkäynti alueen pohjalta mahdollisia kuntaliitoksia. Tämän kohdan Mustasaaren RKP on halunnut ohittaa lähes totaalisesti. MSK:n valtuutettu Kari Hietamäki on tehnyt aloitteen, että Mustasaaren kunta tekisi perinpohjaisen selvityksen mahdollisen kuntaliitoksen merkityksestä Vaasan kanssa Mustasaaren kunnalle ja sen tarjoamille palveluille. Tällaista selvitystä ei ole Mustasaaren kehityksen näkökulmasta katsottuna toteutettu.

Vaasa on kyllä tehnyt oman selvityksensä, mutta siinä ei ole tietenkään paneuduttu erityisesti Mustasaaren etuihin. Nyt Mustasaari on vihdoin virallisesti lähtemässä yhdessä Vaasan kanssa uuteen selvitykseen. Mustasaaren tulee kantaa vastuunsa omalta osaltaan koko Vaasan seudun kokonaiskehityksessä.
Siinä Mustasaari ei voi olla vain sivustaseuraaja eikä rusinanpoimija pullasta. Joudumme vakavasti miettimään onko itsenäisyyden säilyttäminen sen arvoista, että sen kustannuksella voidaan olla valmiita saattamaan koko Vaasan seudun kehitys alamäkeen. Viimeistään siinä vaiheessa yleensä havahdutaan kun isojen työnantajien tarjoamat työpaikat siirretään muihin kasvukeskuksiin ja työttömyys uhkaa. Silloin huudetaan, että miksi päättäjät eivät tehneet silloin aikanaan sellaisia päätöksiä, ettei tähän tilanteeseen olisi jouduttu. Nyt olisi laajempien selvitysten ja niiden pohjalta arvioinnin aika. Kunnon selvitysten pohjalta päättäjätkin voivat tehdä asianmukaisia ratkaisuja ja päätöksiä. Ei ”musta tuntuu” pohjalta.