Ohessa linkkia MSK ry:n ” MSK VAALI-EKSTRA” lehteen!!

Kuntavaalit 2021 tilastoa.

Kuntavaalit 2017 tilastoa.

Mustasaaren kuntavaaliehdokkaat 2021, päivitetty yhteisvideo ~3min, jonka jälkeen tulee kaikkien ehdokkaiden omat vaalivideot !

Alla kaikki MSK:n ehdokkaat! Siirtämällä hiiren osoittimen kuvan päälle, näet ehdokkaan nimen sekä numeron -klikkaamalla saat ko ehdokkaan oman profiilisivun auki !

Mikä MSK?

Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö MSK perustettiin yhdistämään Mustasaaren kunnan suomenkielisiä jo vuonna 1960. MSK:n perusajatuksena oli erityisesti pyrkiä edistämään Mustasaaressa asuvien suomenkielisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kannustamaan heitä osallistumaan kunnan yhteisten asioiden hoitoon sekä suomenkielisen kulttuuritoiminnan ja yhteisöllisyyden vaalimiseen. MSK on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka perustettiin, koska Mustasaaren kunta oli tuolloin – ja on edelleen – hyvin vahvasti ruotsinkielinen hallinnoltaan, henkilöstöltään ja kulttuuriltaan.

Missä MSK?

Tämän päivän MSK on edelleen aktiivinen kunnallispoliittinen toimija Mustasaaren kunnassa: yhdistyksellä on toiseksi suurin valtuustoryhmä Mustasaaren kunnanvaltuustossa, ja tämän valtuustoryhmän jäsen on valittu valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi. Lisäksi yhdistyksellä on edustus useimmissa suurissa lautakunnissa sekä jaostoissa ja merkittävissä työryhmissä. Näin saadaan suomenkielisten ääntä ja asiantuntijuutta kuuluviin.

Tämän päivän MSK toimii myös suomenkielisen kulttuurin vaalijana mm. järjestämällä teatterimatkoja ja jakamalla stipendejä Keskuskoulun, Pilotin ja Tuovilan koulun oppilaille. Suomenkielistä yhteisöllisyyttä taas vaalitaan järjestämällä erilaisia tapahtumia.

Miksi MSK?

Miksi kannattaa äänestää MSK:n ehdokkaita?

  1. MSK on suomenkielisiä yhdistävä tekijä Mustasaaressa. Koska MSK ei ole puolue, sillä on mielipideasioissa seinät leveällä ja katto korkealla, siis vähän samalla tavalla kuin Mustasaaren suurimmalla puolueella, Ruotsalaisella kansanpuolueella.
  2. Ääni ei mene ”hukkaan”. On yleensä hienoa, kun on useita puolueita, joiden ehdokkaista voi valita suosikkinsa. Mustasaaren poliittinen elämä on kuitenkin suurimmalta osin yhden puolueen, mainitun RKP:n hallussa, sillä kunnanvaltuuston 43 paikasta mahtipuolueella on 33 paikkaa, noin 75% kaikista paikoista. Vaalimatematiikka ei suosi pieniä puolueita. Äänestämällä MSK:n ehdokkaita voi tasapainottaa valtuustoryhmien välistä epäsuhtaa, kun ääniä keskittämällä saa varmemmin muitakin kuin RKP:n edustajien ajatuksia valtuustoon.
  3. Käytännöllisesti katsoen yksipuoluejärjestelmä, vaikkakin kuinka demokraattisesti vaaleilla valittu, ei ole hyvä päätöksenteolle. Terveempään lopputulokseen päästään, jos useampia näkökohtia otetaan päätöstä tehtäessä huomioon. MSK:n ehdokkaat tarjoavat tuoreita näkökulmia kulloinkin käsillä olevaan asiaan.
  4. MSK on jo vuosikymmenten ajan saanut kiitosta edustajiensa omaamasta asiantuntemuksesta. MSK:n ehdokkailla on näissäkin vaaleissa vahvaa asiantuntijuutta.
  5. MSK on kaikkien kaveri. MSK on tunnettu siitä, että sen edustajat ovat asialinjalla ja tekevät yhteistyötä kaikkien kanssa.
  6. Nyt, jos koskaan, pitää ottaa kantaa alueen puolesta. MSK on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt edistämään kuntaliitosta alueen keskuskaupungin Vaasan kanssa. Kaikki MSK:n edustajat kannattavat kuntaliitosneuvottelujen aloittamista ja kuntarajan pikaista poistamista Mustasaaren ja Vaasan väliltä.

 

 

 

Tämän hetken ehdokkaamme 2021 Mustasaari lehti 1-2021

Kuntavaalien 2021 aikataulu -klikkaa tästä auki !

Mustasaaren kunnan kuntavaalisivu 2021 !

Ohessa linkkia MSK ry:n ” MSK VAALI-EKSTRA” lehteen!!