Tulevissa kuntavaaleissa Mustasaaren ja Vaasan tulevaisuudesta päätetään.

Mustasaaressa myös meidän kuntalaisten pitää ottaa vastuu Vaasan alueen kehityksestä. Paras vaihtoehto, millä voidaan taata kuntalaisille riittäviä määriä asuntoja, työpaikkoja, opiskelupaikkoja ja peruspalveluja, on yhdessä Vaasan kanssa. Väittämiä siitä, että onko alueen koolla väliä tai ei, on monia. Yhdessä Vaasan kanssa olemme enemmän ja menestyvä yhtenäinen alue ilman turhia kuntarajoja.

Kuntaliitoksessa Vaasan kanssa olemme myös paremmin mukana kansainvälisessä ja kansallisessa kehityksessä.

Kuntaliitoksen jälkeen, vain turhat kuntarajat poistuvat. Nyt vaaditaan tahtoa, toimintaa ja yhdessä tekemistä koko kunnan ja kuntalaisten kesken.

JARNO PERÄLÄ, ehdolla 104 (MSK)

kuntavaaliehdokas

Mustasaari