Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välisestä kuntaliitoksesta toimitetaan sunnuntaina 17.3.2019.

Äänioikeutetut mustasaarelaiset saavat kansanäänestyksessä ottaa kantaa seuraavaan kysymykseen:

”Hyväksytkö Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välisen kuntaliitoksen yhdistymissopimusehdotuksen ja sen liitteiden mukaisesti ?”.

Äänioikeus:

Äänioikeutettu kunnallisessa kansanäänestyksessä on jokainen Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalainen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 17.3. ja jonka kotikunta oli Mustasaari 25.1.2019. Äänioikeutettuja ovat myös muut Mustasaaressa asuvat ulkomaalaiset, joilla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Tarvitset henkilöllisyystodistuksen:

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaasi äänestyspaikalle esimerkiksi ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti.

Äänestyspäivä:

Äänestyspaikat ovat auki klo 9.00–20.00. Äänestyspäivänä saat äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty tietopaketin mukana saamaasi ilmoituskorttiin.

Huomaa, että äänestysalueisiin ja äänestyspaikkoihin on tehty muutoksia vuoden 2019 alusta.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat:
Björköby, Bodagården, Björköntie 735
Raippaluoto, Replot-Björkö skola, Kirkkotie 94
Norra Vallgrund, Vallgrund skola, Söderuddentie 21
Södra Vallgrund, Södra Vallgrundin ns-talo, Sommarösundintie 335
Brändövik–Söderudden, Odd Inn, Söderuddentie 1526
Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsundin ns-talo, Jungsundintie 575
Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundintie 64
Sepänkylän eteläinen, Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4
Sepänkylän pohjoinen, Korsholms gymnasium, Bölesundintie 10
Skatila, Wasa UF Skatila, Skatilantie 41
Helsingby, Helsingby skola, Puntaistentie 52
Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola, Tölbyn-Vikbyntie 247
Sulva, Solf skola, Urheilukuja 3
Koskö, Koskön kokoontumistalo, Kosköntie 704
Petsmo, Petsmo skola, Petsmontie 508
Koivulahti, Kvevlax skola, Funisbackantie 8
Kuni, Kuni-Vassor skola, Kunintie 19
Vassor, Marttayhdistyksen talo, Vassor byväg 31
Västerhankmo, Hankmo skola, Eidisbackvägen 150
Österhankmo, Österhankmon kylätalo, Österhankmontie 693
Köklot, Kaukaluodon kylätalo, Köklotintie 1436

Kirjeäänestys:

Kunnallisessa kansanäänestyksessä ei järjestetä ennakkoäänestystä kuten yleisissä vaaleissa. Sen sijaan järjestetään kirjeäänestys.

Kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, lähetetään kirjeäänestysasiakirjat viikolla 8. Äänioikeutetut, jotka eivät ole saaneet kirjeäänestysasiakirjoja, voivat hakea ne Mustasaaren virastotalon infopisteestä, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, arkisin klo 8.00–16.00.

Ei kotiäänestystä eikä laitosäänestystä:

Kunnallisessa kansanäänestyksessä ei järjestetä kotiäänestystä eikä laitosäänestystä. Sen sijaan järjestetään kirjeäänestys.

Kysyttävää ?

Jos sinulla on kysyttävää neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä, ota yhteyttä Mustasaaren keskusvaalilautakuntaan, puh. 050 69 635.

#msk ry