Me allekirjoittaneet vaadimme, että Mustasaareen perustetaan suomenkielinen sivistyslautakunta kielellisen tasa-arvon mahdollistamiseksi. Olemme kaikki saaneet kuulla menneiden kuukausien aikana hyvin vahvoja perusteluja siitä, miten tärkeää on kielellisen tasa-arvon mahdollistamiseksi se, että kunnassa toimii rinnakkain sekä suomen- että ruotsinkieliset sivistyslautakunnat.

Me tiedämme, että kielellinen tasa-arvo toteutuu parhaiten lautakunnassa, kun kielellinen edustus on siellä 50-50. Mustasaaressa sivistyslautakunnan 11 jäsenestä 9 jäsentä edustaa Ruotsinkielistä kansanpuoluetta. Kahdesta muusta jäsenestä vain yksi paikka on osoitettu suomenkieliselle lautakunnan jäsenelle. Kielisuhteita tarkasteltaessa muodostuu lautakunta 81,2 % ruotsinkielisistä ja 18,2% suomenkielisistä, joista toinen jäsen edustaa kuitenkin RKP:tä lautakunnassa. Mustasaaren kunnassa ruotsinkielisiä on 68,9 %, suomenkielisiä 28,6 % ja muunkielisiä 2,5 %. Lautakunta ei missään muotoa edusta kunnan kielijakaumaa, vaan pääpaino on ollut siinä, että kukin kylä saa yli 40 vuotta vanhaan sopimukseen perustuen oman edustajan sivistyslautakuntaan. Suomenkielisiä ja heidän edustuksellista määrää kunnassa ei ole tässä sopimuksessa huomioitu millään lailla, vaan vuodesta toiseen on suomenkielisille ei-RKP:n jäsenille osoitettu lautakunnassa vain yksi paikka. Tämä ei missään muodossa mahdollista kieliryhmien tasa-arvoista kohtelua, mikä on monesti näkynyt myös kunnan päätöksenteossa.

Msk ry