Mediassa on paljon ollut keskustelua Mustasaaren taloudesta ja siihen liittyvistä päätösasioista. Valtuutettu Trygg-Kaipiainen avaa seuraavassa tekstissä sitä, miten kunnalle laaditaan talousarvio ja mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon.

Näin kunnalle laaditaan talousarvio.

Kuntien toimintaa ja sille taloudellisia raameja suunnitellaan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmin. Lyhyen aikavälin suunnitelma on vuosittain laadittava talousarvio. Talousarviota valmistellaan aina loppuvuodesta seuraavaa vuotta varten, ja sitä käsitellään useaan otteeseen. Tärkeitä vahvistettavia asioita ovat kunnassa päätettävät veroprosentit tuloverolle, kiinteistöverolle ja yhteisöverolle sekä näillä verotuloilla ja valtionavuilla rahoitettavat lautakuntien käyttötalouden määrärahat ja investoinnit. Investointeihin on ollut pakko verotulojen ja valtionavun lisäksi ottaa velkaa.

Ensin kaikille päättäjille ja johtaville viranhaltijoille jaetaan mahdollisimman tarkkaa tietoa Suomen ja erityisesti Mustasaaren taloudellisesta tilanteesta ja tulevista näkymistä. Sitten lautakunnat jatkavat valmistelua viranhaltijoiden kanssa ja kirjoittavat omasta näkökulmastaan, mitä rahasummia tarvittaisiin sellaisiin toimintoihin, jotka lautakuntien jäsenten enemmistön mielestä olisivat tärkeitä kuntalaisille. Tämä on eräänlainen toivelista.

Seuraavaksi kunnanjohtaja tutkii lautakuntien ehdotukset ja laatii niistä oman ehdotuksensa talousarvioksi sen mukaan, mihin hänen mielestään yhteiset rahat parhaiten riittävät, kun huomioidaan käytettävissä olevat varat ja olemassa oleva velka ja mahdollinen lisävelka. Kunnanjohtajan on toimittava kuntien taloudesta annettujen valtiolta tulevien ohjeiden ja säädösten mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotusta käsitellään seuraavaksi kunnanhallituksessa, jossa taistelevat erilaiset käsitykset siitä, mihin Mustasaarella on varaa. Jos halutaan tarjota enemmän kuin mihin rahat riittävät, joudutaan korottamaan veroja tai jättämään jotain jollekulle toiselle tarpeellista pois. Investoinnit maksavat aina, ja yleensä niitä rahoitetaan lainalla. On kuitenkin muistettava, että lainaakaan ei edes kunnassa voi määrättömästi olla, ja kaikki lainat pitää pystyä maksamaan takaisin. Kunnanhallituksessa sovitaan tiukkojen keskustelujen jälkeen, mitä tehdään ja mitä ollaan tekemättä, ja niin on syntynyt kunnanhallituksen talousarvioehdotus.

Viimeisen sinetin talousarvio saa, kun kunnanvaltuusto käsittelee sitä vuoden viimeisessä kokouksessaan. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, ja tässäkin vaiheessa talousarvioon tehdään yleensä ainakin lisäyksiä valtuutettujen enemmistön toiveiden mukaisesti, usein monien puheiden ja äänestysten jälkeen. Valtuuston kokouksia voi seurata suorana netistä käyttämällä kunnan kotisivuilla olevaa linkkiä. Valtuustokokouksen striimaus – asiaviihdettä suoraan elävästä elämästä!.

Msk ry