Vaasan ja Mustasaaren yhteisen tulevaisuuden puolesta puhuu:

1. Isompi kaupunki on aina vetovoimaisempi kuin pikkukaupunki koska se pystyy tarjoamaan kattavammat palvelut liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna. Isompana kaupunkiseutuna saamme pysymään ja mahdollisesti jatkossa tulemaan suurempia yrityksiä alueellemme, jotka vaikuttavat alueemme työllisyyteen ja verotuloihin positiivisesti.

2. Keskussairaala on hyvä esimerkki siitä, miten palvelutasoamme voidaan heikentää, jos emme ole riittävän suuri kaupunki ja väestöpohja, joka ymmärretään eduskunnassa päätöksiä tehtäessä. Koolla on tässä suhteessa olennaista merkitystä. Siitä on nyt todellista näyttöä.

3. Kun muut alueet eri puolilla Suomea kehittyvät liitosten myötä, mutta meidän alueemme seisoo pysähtyneisyyden tilassa muut ajavat kehityksessä selkeästi ohi ja taakse jääneenä on vaikea pitää kiinni edes niistä yhteiskunnallisista palvelulaitoksista, joita alueellamme nyt vielä on, kuten yliopisto, ammattikorkeakoulut, hovioikeus, hätäkeskus, aluehallintovirasto jne. Nämä takaavat meille lähellä olevaa palvelua, koulutusta ja työpaikkoja. Kun nyt saman kokoiset tai jo suuremmiksi muodostuneet kaupunkiseudut alkavat vaatia itselleen isompina kaupunkeina vastaavia palveluita ei näitä palveluja tulla tulevaisuudessa lisäämään, vaan siirretään pienemmältä isommalle. Eikä siinä auta edes selittely, että meillä on ruotsin kielen vahvuus alueellamme. Se jo nähtiin keskussairaalan kohdalla. Ei auttanut. Emme päässeet kahdentoista joukkoon eikä edes kolmanneksitoista.

4. Vaasa tarjoaa yli 5000 Mustasaarelaiselle työpaikan ja on täysin kohtuutonta, että pyrimme hyötymään Vaasasta, mutta kun meidän pitäisi yhdessä kantaa yhteistä vastuuta tulevaisuudesta jätämme sen suurimmalta osin yksin vaasalaisten vastuulle. Mustasaaren on osaltaan kannettava yhteistä vastuuta ja se tapahtuu parhaiten liitoksen myötä.

5. Onko olemassa joku Mustasaarelainen, joka ei hyödyntäisi Vaasan tarjoamia palveluja, miksi emme siis myös voi olla yhdessä jakamassa niistä aiheutuvia kuluja tasavertaisesti veroäyrimme siitä nousematta. Yhdessä yhdistyneenä olemme vahvempia ja turvaamme alueemme tulevaisuuden sekä kehitämme laadukkaampaa ja kattavampaa palveluverkostoa molemmille kieliryhmille.

6. Seinäjoki on esimerkki onnistuneista liitoksistaan. Liitosten myötä Seinäjoki on pystynyt nopeassa tahdissa edistämään infrastruktuuriaan näyttävästi. Seinäjoki on myös hyvä esimerkki siitä, että liitoksilla ja koolla on merkitystä valtakunnallisella tasolla päätöksiä tehtäessä.

7. Suomen hyvinvointipalveluja on rakennettu pitkälti velkaa ottamalla. Sitä ei voi kuitenkaan tehdä loputtomasti. Edessä on velanmaksun aika (velka on yli 100 miljardia). Silloin tullaan sen tosiasian eteen, ettei erilaisilla tuilla olevia palveluja voida enää ylläpitää samassa määrin yhtä laadukkaina ja yhtä kattavasti kuin aiemmin. Tällöin ainut tapa saada edelleen laadukasta palvelua on keskittäminen ja alueellinen yhteistyö. Näihin pitää osata varautua ja turvata tulevaisuus myös näiltä osin alueellamme. Leveämmät hartiat kantavat suurempaa vastuuta ja luovat paremmat puitteet myönteiselle kehitykselle tältäkin osin.

8. Kuntaliitos vain on yksinkertaisesti paras ratkaisu alueemme tulevaisuutta ajatellen.

Kari Hietamäki,
MSK ry